قم

چینش بر اساس:  

گنبد نمکی قم

برگزار شده
75.000 تومان - دوچرخه سواری, سفرها

جمعه 18 اسفند گنبد نمکی قم   گنبد نمکی قم در این گنبد، یک معدن نمک هم قرار گرفته، این معدن در ۲۵ کیلومتری شمال…

اطلاعات بيشتر
تاریخ اجرا ( جمعه 18 اسفند ساعت 5 صبح بازگشت ساعت 20) 19 نفر ظرفیت

تور دوچرخه سواری دریاچه حوض سلطان

تور دوچرخه سواری دریاچه حوض سلطان
برگزار شده
80.000 تومان - دوچرخه سواری

جمعه 27 بهمن تور دوچرخه سواری دریاچه حوض سلطان   دریاچه نمک حوض سلطان که به بزرگترین آینه ایران مشهور است، در ۴۰ کیلومتری شمال…

اطلاعات بيشتر
تاریخ اجرا ( جمعه 27 بهمن ساعت 5 صبح بازگشت ساعت 21) 18 نفر ظرفیت