شنا

چینش بر اساس:  

آموزش خصوصی شنا

آموزش خصوصی شنا
در حال ثبت نام
700.000 تومان 10جلسه - آموزش, شنا

آموزش خصوصی شنا شنا چیست ؟ مهارت یا ورزش شناور ماندن و حرکت، درون آب است.  شنا کردن به معنی حرکت انسان ، حیوانات بدون…

اطلاعات بيشتر
تاریخ برگزاری با توجه به هماهنگی 1 نفر ظرفیت