همه نوشته در مجموعه

دسته‌بندی نشده

تفاوت دوشاخ معمولی و لفتی چیست؟

در مورد تفاوت دوشاخ معمولی و لفتی باید اینگونه گفت: باور عموم در مورد دوچرخه لفتی بخاطر داشتن یک کمک، نداشتن تعادل خوب است. برای عده ای هم این سوال پیش آمده که چرا کمک در سمت چپ قرار دارد؟…

ادامه مطلب

تغذیه ویژه جنس در دوچرخه سواری

تغذیه ویژه جنس در دوچرخه سواری

به علت تفاوتهای جنسی تغذیه متفاوتی بسته به جنس توصیه میشود بنابر این تغذیه ویژه جنس در دوچرخه سواری حائز اهمیت است. تفاوتهای جنسی   تفاوتهای فیزیولوژیکی بین مردا و زنان باید مورد توجه قرار گیرد. در ابتدا لازم است به…

ادامه مطلب
There are no products