همه نوشته در مجموعه

دوچرخه سواری

دوچرخه سواری و اثر آن بر هوش و شادابی

دوچرخه سواری و اثر آن بر هوش و شادابی

دوچرخه سواری و اثر آن بر هوش و شادابی چگونه می توان سودمندی های ذهنی یک سواری خوب را به حداکثر رساند؟   دکتر برایان کریستی عصب شناس کانادایی صبح هر روزش را با یک نیروی پیشرانه اضافه برای مغز…

ادامه مطلب

فواید دوچرخه سواری

فواید شگفت انگیز دوچرخه سواری بر مغز و بدن

فواید شگفت انگیز دوچرخه سواری بر مغز و بدن افزایش سلول های سفید مغز  مغز از دو نوع بافت تشکیل شده :بخش خاکستری که تمام سیناپس ها درآن قرار دارد و مرکز فرماندهی بدن است و بخش سفید که با…

ادامه مطلب