سفرهای متفاوت را با ما تجربه کنید

هیچ چیز جای خاطرات خوب رو نمیگیرن اینکه بتونی برای یه سفر خوب و حساب شده برنامه ریزی کنید رو به ما بسپارید

جانوران زهرآگین

جانوران زهرآگین
در حال ثبت نام
200.000 تومان - آموزش, جانوران زهرآگین

جانوران زهرآگین آشنایی طوری هر کدام از ما برای طبیعت گردی و…

اطلاعات بيشتر
20 نفر ظرفیت

کلاس خصوصی آمادگی جسمانی

کلاس خصوصی آمادگی جسمانی
در حال ثبت نام
600.000 تومان 10جلسه - آمادگی جسمانی, آموزش

کلاس خصوصی آمادگی جسمانی آمادگی جسمانی چیست ؟ آمادگی جسمانی یعنی داشتن…

اطلاعات بيشتر
تاریخ برگزاری با توجه به هماهنگی 1 نفر ظرفیت

کلاس خصوصی فیتنس

کلاس خصوصی فیتنس
در حال ثبت نام
600.000 تومان 10 جلسه - آموزش, فیتنس

کلاس خصوصی فیتنس فیتنس چیست ؟ این روزها ورزش فیتنس در بین…

اطلاعات بيشتر
تاریخ برگزاری با توجه به هماهنگی 1 نفر ظرفیت

هیدروتراپی و ورزش در آب

هیدروتراپی و ورزش در آب
در حال ثبت نام
900.000 تومان 10جلسه - آموزش, هیدروتراپی

هیدروتراپی و ورزش در آب هیدروتراپی چیست ؟ آب درمانی یا هیدروتراپی Hydrotherapy…

اطلاعات بيشتر
تاریخ برگزاری با توجه به هماهنگی 1 نفر ظرفیت

آموزش خصوصی TRX

آموزش خصوصی TRX
در حال ثبت نام
600.000 تومان 10جلسه - TRX, آموزش

آموزش خصوصی TRX TRX چیست ؟ TRX یا Total Body Resistance Exercise…

اطلاعات بيشتر
تاریخ برگزاری با توجه به هماهنگی 1 نفر ظرفیت

مطالب ورزشی و گردشگری

جدیدترین و پرکاربردی ترین مطالب ورزشی و گردشگری ورزش