آموزش تئوری

چینش بر اساس:  

آموزش آناتومی و حرکت شناسی

برگزار شده
50.000 تومان - آموزش, آموزش تئوری

آناتومی چیست ؟ آناتومی علمی است که از شناسایی قسمت های گوناگون بدن صحبت می کند. Anatomy از دو کلمه Ana به معنی برداشتن و…

اطلاعات بيشتر
تاریخ برگزاری کلاس ( 5 - 7 - 12 ) شهریور از ساعت 19 الی 20 18 نفر ظرفیت